افتتاح فاز دوم شبكه ملي اطلاعات باحضور وزير ارتباطات

افتتاح فاز دوم شبكه ملي اطلاعات باحضور وزير ارتباطات 

نويسنده: سونيتا سراب پور

محمود واعظي با اشاره به اينکه فاز سوم شبکه ملي اطلاعات که بلوغ نامگذاري شده است تا تير ۹۶وقبل از پايان دولت يازدهم راه اندازي خواهد شد گفت: شبکه ملي اطلاعات در کشور انتها ندارد چرا که بافناوري هاي جديد و تغيير ذائقه کاربران اين شبکه بايد گسترش پيدا کند .
ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي با اشاره به اينکه شبکه ملي اطلاعات موفق ترين دستاورد دولت تدبير و اميد است گفت: ظرف يک سال آينده پيام رسان هاي داخلي جايگزين خارجي خواهند شد همزمان با هفتمين روز از دهه فجر از فاز دوم شبکه ملي اطلاعات با حضور محمود واعظي وزير ارتباطات، دبير شوراي عالي فضاي مجازي و رئيس سازمان فناوري اطلاعات و جمعي از مديران بخش دولتي و خصوصي رونمايي شد.
همچنين در اين رونمايي به طور همزمان از واي فاي يکپارچه در ۱۰۰ نقطه کشور، سه مرکز تبادل داده و طرح هاي شرکت هاي توليدکننده محتوا به عنوان بخشي از فاز دوم شبکه ملي اطلاعات نيز رونمايي شد.

بلوغ شبکه ملي اطلاعات
وزير ارتباطات در مراسم افتتاح فاز دوم شبکه ملي اطلاعات اعلام کرد اين شبکه تنها دستاورد وزارت ارتباطات نيست و دستاورد تمامي بازيگران حوزه آي سي تي به شمار مي رود. وي در ادامه گفت: دولت و وزيران پيشين نيز براي راه اندازي اين شبکه تلاش هايي انجام دادند اما در حال حاضر خرسنديم اين شبکه در دولت تدبير و اميد به سرانجام رسيده است. محمود واعظي با اشاره به اينکه فاز سوم شبکه ملي اطلاعات که بلوغ نامگذاري شده است تا تير ۹۶ و قبل از پايان دولت يازدهم راه اندازي خواهد شد، گفت: شبکه ملي اطلاعات در کشور انتها ندارد، چرا که با فناوري ها ي جديد و تغيير ذائقه کاربران اين شبکه بايد گسترش پيدا کند. وزير ارتباطات در پايان افزود: چه اين دولت و چه دولت بعدي نبايد از اين شبکه غافل شوند تا اهداف تعيين شده اين شبکه از سوي شوراي عالي فضاي مجازي محقق شود.

دولت الکترونيک در راه
نصرالله جهانگرد، رئيس سازمان فناوري اطلاعات نيز با اعلام ارائه حداقل ٧٠ درصد خدمات دولت الکترونيک تا چند هفته آينده گفت: طي شش ماه گذشته استفاده از ترافيک تصوير به قدري در کشور رشد داشته است که مي توان گفت اين ميزان به طور متوسط در اپراتورها و شرکت ها حدود ٧٠ درصد نسبت به اشکال ديگري از محتوا افزوده شده است. اين مقام مسئول از راه اندازي CDN ها توسط اپراتورها و شرکت ها خبر داد و تصريح کرد: الزام اپراتورها به تفکيک ترافيک داخل از خارج، کم کردن حق سهم دولت براي پايين آمدن هزينه جهت کمک به توليدکنندگان محتوا و همچنين رسيدن هزينه استفاده کنندگان از ترافيک داخل به نصف از اقداماتي بود که پيش از بهره برداري از شبکه ملي اطلاعات انجام شد. رئيس سازمان فناوري اطلاعات با اظهار اميدواري نسبت به انتقال سرويس ها از داخل به منطقه باتوجه به وجود زيرساخت هاي مناسب اظهار کرد: هم اکنون نزديک به ١٠٠هزار نرم افزار در کافه بازار وجود دارد که باعث شده اشتغال خوبي در اين حوزه شکل بگيرد. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به تکميل فني در زيرساخت ها و همچنين دستگاه هاي مختلف براي بهره برداري از دولت الکترونيک، خاطرنشان کرد: طي چند هفته آينده حداقل از ١٤ خوشه تشکيل شده ١٠ خوشه آماده خواهند بود که ٢٤ ساعته در هفت روز هفته ارائه خدمات دهند.

ورود پيام رسان هاي داخلي
محمد جواد آذري جهرمي، مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت به عنوان يکي از بازيگران راه اندازي اين شبکه ملي در اين مراسم گفت: در چند ماه گذشته اتفاق هاي مهمي براي بهبود کيفيت شبکه زير ساخت صورت گرفته تا جايي که ميانگين تاخير شبکه زيرساخت کشور که در شروع دولت ۲۶ ميلي ثانيه بود امروز به ۱۸ ميلي ثانيه رسيده است که اين کاهش تاخير نتيجه توسعه شبکه است؛ از سوي ديگر با بهبود شبکه زيرساخت و فراهم کردن الزامات براي راه اندازي شبکه ملي اطلاعات ترافيک داخلي کشور ۷۲ درصد رشد داشته است. وي در ادامه يکي از عوامل ديگر افزايش ترافيک داخلي را کاهش تعرفه در اين زمينه دانست و افزود: در حال حاضر ما اين توان را داريم که تعرفه داخلي را تا ۲۰ درصد ديگر نيز کاهش دهيم اما اين حرکت نياز به همکاري تمام فعالان اين بخش از جمله مخابرات دارد. جهرمي در ادامه با اشاره به مشکلات توليد محتوا در کشور اعلام کرد يکي از موانع در اين حوزه احترام به قانون کپي رايت است بنابراين نياز است تا هر چه زودتر لايحه حقوقي مربوط به قانون کپي رايت در کشور تصويب شود تا هم به حقوق توليدکنندگان داخلي و هم خارجي احترام گذاشته شود. همچنين رئيس مرکز ملي فضاي مجازي نيز در اين همايش از جايگزيني پيام رسان هاي داخلي به جاي خارجي ظرف يک سال آينده خبر داد. ابوالحسن فيروزآبادي با اشاره به اينکه شبکه ملي اطلاعات موفق ترين دستاورد دولت تدبير و اميد است گفت: در راستاي شبکه ملي اطلاعات، خدماتي از جمله ايميل و پيام رسان ها، موتورهاي جست وجو بايد ملي باشند. بنابراين اميدواريم ظرف يک سال آينده پيام رسان هاي داخلي جايگزين پيام رسان هاي خارجي شوند.

جداسازي ترافيک داخلي از خارجي
يکي از عوامل مورد نياز براي راه اندازي شبکه ملي اطلاعات براساس الزامات تعيين شده از سوي شوراي عالي فضاي مجازي تصويب قانون هاي جديد بوده است در همين زمينه رگولاتوري به عنوان نهاد قانونگذار اصلي در حوزه آي سي تي مسئوليت هاي زيادي بر عهده داشته است در همين زمينه علي اصغر عميديان رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتور) اعلام کرد: رگولاتوري در چند سال گذشته تلاش کرده تا با تلطيف قانون هاي پيشين و قانونگذاري جديد شرايط را براي ارائه خدمات يکپارچه و با کيفيت روي اين شبکه فراهم کند. وي در ادامه با اشاره به فعاليت هاي رگولاتوري در اين زمينه افزود: يکي از کارهاي اساسي رگولاتوري در اين حوزه تغيير پروانه هاي شرکت هاي اينترنتي بعد از ده سال بود تا آنها بتوانند بدون محدوديت تکنولوژي سرويس هاي خود را ارائه کنند و در بخش ديگر نيز نيازمند دسترسي به پهناي باند با قابليت تحرک براي عموم مردم را داشتيم که در اين مورد نيز پروانه هاي TDD-LTE را ارائه کرديم و نسل سوم و چهارم را در کشور توسعه داديم. عميديان يکي ديگر از مقدمات راه اندازي فاز دوم شبکه ملي اطلاعات را اصلاح تعرفه دسترسي عنوان کرد و گفت: در اين زمينه مقدمات جداسازي ترافيک داخلي از خارجي توسط اپراتورهاي ارتباطي در حال انجام است. در عين حال در اين همايش، محمد صراف رئيس اتحاديه توليدکنندگان VOD(توليدکنندگان محتوا در حوزه ويدئو) اعلام کرد: توليد محتواي ويدئويي از سال ۹۳ در کشور شکل گرفت و طي اين سال ها با دو چالش اساسي رو به رو بوديم؛ يکي بحث توليد محتواي باکيفيت و ديگري سرعت دسترسي به اين محتوا که با کمک وزارت ارشاد و ارتباطات و همچنين همکاري شرکت هاي اينترنتي تا حدودي اين مشکل حل شده است تا جايي که در حال حاضر در اين حوزه ۱۵ شرکت فعال داريم و به تازگي نيز تشکل صنفي فعالان VOD شکل گرفته است.
صراف در ادامه افزود: با شبکه ملي اطلاعات ترافيک داخلي ۵ برابر رشد داشته است و نزديک به ۲ هزار شغل توسط شرکت هاي VOD ايجاد شده است. او چالش هاي اصلي توليد محتوا در کشور را کمبود توليد محتوا عنوان و اعلام کرد به دليل نبود قانون کپي رايت سرمايه گذاران داخلي و خارجي اين حوزه را امن براي ورود به سرمايه گذاري نمي دانند و در عين حال چالش بعدي اين حوزه مربوط به نبود روش هاي پرداخت آنلاين مختلف است که نيازمنديم وزارت ارتباطات سياستگذاري هاي مشخصي در اين زمينه اتخاد کند.