نظارت بر بازار آنلاين با حضور بخش خصوصي

نظارت بر بازار آنلاين با حضور بخش خصوصي
ثبت بيش از ۲۰۰ شكايت از كسب وكارهاي آنلاين در كمتر از يك هفته

بحث درباره چگونگي فعاليت شرکت هاي اينترنتي و مجازي که حالاتوسعه بيشتري در ميان کسب وکارها پيدا کرده اند همچنان ميان مسوولان دولتي و غير دولتي ادامه دارد. کسب وکارهايي که براي بازارهاي سنتي جديد اما براي کاربران اينترنت رايج و مورد نياز است اما نظارت بر آنها همچنان با ابهاماتي همراه است هرچند که مورد تاکيد مسوولان دولتي است. اما براساس آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي از ۳۰ بهمن ماه گذشته تا ۴ اسفند ماه جاري ۲۳۶ شکايت به اين مرکز ارسال شده است. هرچند که اين شکايت ها شامل شکايت هاي قابل رسيدگي و غيرقابل رسيدگي هستند اما براساس طبقه بندي اين مرکز تنها آن دسته از شکايت ها قابل رسيدگي شناخته مي شوند که از سايت هاي داراي نماد به همراه شرح کامل شکايت، شماره سفارش يا کد پيگيري و نام و نام خانوادگي شاکي باشند، بنابراين اين شکايات بررسي و به نتيجه مي رسند اما شکايت هاي غيرقابل رسيدگي که اين مرکز قادر به پاسخگويي آنها نيست آن دسته از شکايت هايي است که از سايت هايي که نماد معتبر ندارند، شکايت هاي بدون درج پيش فاکتور، عدم شفافيت مورد شکايت و شکايت درخصوص خريدهايي که از طريق شبکه هاي اجتماعي انجام شده باشد است. مراکزي که تعداد آنها کم نيست و در فضاي نرم افزارهاي مجازي به شدت رو به توسعه هستند.
پيش از اين رمضانعلي صادق زاده، رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررسي طرح واگذاري نظارت بر شبکه هاي مجازي به شرکت هاي شناسنامه دار خبر داده بود. به گفته او اگرچه اکنون مکانيزم خاصي براي نظارت بر جوامع نظارتي وجود ندارد، اما از جمله طرح هاي مورد نظر اين مرکز براي کنترل امنيت تمامي ابعاد فضاي مجازي واگذاري نظارت بر فضاي مجازي به شرکت هايي است که داراي شناسنامه هستند تا با تعريف وظايف نظارتي در قالب صنفي کارآيي نظارت بر اين فضا افزايش يابد. اما افزايش يافتن کسب وکارهاي اينترنتي در کشور از يکسو و ناگزير بودن از توسعه آنها در فضاي مجازي کشور از سويي ديگر باعث شده تا سخت گيري هايي براي حمايت از فعاليت آنها وجود داشته باشد اما حالابه تدريج راهکارهايي براي حمايت از آنها ارائه مي شود. يکي از اين راهکارها ستاره دار کردن فعاليت اين نوع از کسب وکارها از سوي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي است.
براساس اين طرح که براي ارتقاي کيفي کسب وکارهاي اينترنتي و افزايش رضايتمندي کاربران فضاي خريد اينترنتي انجام مي شود کسب وکارهاي اينترنتي با هدف اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي دو تا ۵ستاره رتبه بندي مي شوند. به اين ترتيب قرار است به زودي شاخص هاي مورد نياز بر اساس نيازهاي بومي کشور بررسي و نحوه سنجش، شرايط احراز و روش نظارت و پايش براي هر يک از ستاره ها مشخص شود. مرکز توسعه تجارت الکترونيکي اين بار قصد دارد با مشارکت اين شرکت ها طرح را به مرحله اجرا بگذارد و بر اين اساس و با هدف فراهم کردن امکان مشارکت کسب وکارهاي اينترنتي به عنوان يکي از ذي نفعان اصلي اين طرح، از صاحبان اين کسب وکارها خواسته تا در آن شرکت کنند و نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوص شاخص هاي کيفي و کمي، نحوه اختصاص امتيازات، شيوه سنجش شاخص و ساير موضوعات مطرح در حوزه رتبه بندي کسب وکارهاي اينترنتي واختصاص ستاره هاي ۲ تا ۵ نماد اعتماد الکترونيکي ارائه دهند.