پاكسازي «پايتخت» به سبك هند

پاكسازي «پايتخت» به سبك هند
۱۰ چالش شهري «دهلي نو» با طرح جانشين «انتقال پايتخت» رفع مي شود

گروه اقتصاد بين الملل، پايتخت هند در پي هشدار اخير کميسيون جهاني محيط زيست که پاکسازي اين کلان شهر از ۱۰ چالش سکونتي را ضروري تشخيص داده، قرار است با تصميم جديد دولت اين کشور ساماندهي شود. دولت هند براي حل مشکلات «دهلي نو»، به جاي تمرکز بر اجراي طرح «انتقال پايتخت»، راهکار ارزان تر «تبديل پايتخت فعلي به شهر هوشمند» را در دستور کار خود گذاشته و براي اين منظور از ماه آينده پروژه مشترک دولت و بخش خصوصي هند در اين منطقه شهري و سپس در ۱۹ شهر پرجمعيت هند کليد مي خورد.
دهلي نو با جمعيتي معادل ۱۵ ميليون نفر – طبق آخرين آمار مربوط به سال ۲۰۰۵- هشتمين شهر پرجمعيت جهان با ويژگي رشد تصاعدي ساکنان به حساب مي آيد که همين تراکم جمعيتي، مشکلات متعددي به لحاظ زيست محيطي، اقتصاد شهري و اجتماعي را براي پايتخت هند به وجود آورده است. طرح «هوشمندسازي شهري پايتخت» در دهلي نو با سرمايه گذاري مستقيم ۶/ ۷ ميليارد دلاري دولت هند، به مقابله با مشکلاتي همچون ترافيک، کمبود آب، کسري فضاي سبز ناشي از ساخت و ساز غيرمجاز و بحران آلودگي هوا خواهد پرداخت و در اين راستا، راه اندازي «دولت الکترونيک» در سطح گسترده براي کاستن از سفرهاي زائد درون شهري و همچنين تجهيز ساختمان ها به انرژي سبز و کاستن از گازهاي سمي، به عنوان دو ستون اصلي طرح از جانب دولت معرفي شده است.
دولت هند با هدف گذاري ۵ ساله براي طرح هوشمندسازي دهلي نو، قصد دارد در درجه نخست اين کلان شهر را براي ساکنان فعلي، از بابت ارتقاي مولفه هاي سکونت پذيري، پاکسازي کرده و در عين حال امکان توسعه فيزيکي پايتخت فعلي را براي ساکنان آينده اش فراهم کند. اين طرح بر اساس انتظار ساکنان دهلي نو از يک پايتخت آرام و سبک، توسط دانشگاهيان به سفارش دولت تدوين شده است. به اين ترتيب يکي از پرمساله ترين پايتخت هاي دنيا به جاي تغيير پايتخت، راهکارهاي تازه اي براي حل مشکلاتش ارائه کرده است. افزايش رشد جمعيت و شهرنشيني در دهلي نو، پايتخت هند، سال ها است که مشکلات زيادي را در اين شهر به وجود آورده است.
تهران نيز با جمعيتي بيش از ۸ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر که با احتساب شهرهاي سربار آن –مناطق شهري اطراف تهران- به بيش از ۱۲ ميليون نفر سرويس دهي مي کند، چندسالي است که براي انتقال پايتخت در دست بررسي قرار گرفته که البته با توجه به تراکم مشکلات اقتصادي و شهري تهران و ترديد نسبت به حل آن با انتقال پايتخت، عملااين کار تا به حال غيرممکن بوده است و با توجه به نظر کارشناسان شهري، انتقال کامل پايتخت در اين شرايط راه حل تاثيرگذاري نخواهد بود. مشکلي که بي شباهت با بحران هاي پايتخت هند نيست، از جمله اين مشکلات مي توان به کسري ظرفيت حمل ونقل عمومي و ترافيک شديد تحت تاثير سفر با خودروي شخصي، تراکم شديد ماشين ها و انسان ها، آلودگي هوا و محيط زيست، ساخت و سازهاي غيرمجاز و غير استاندارد و گسترش حاشيه نشيني و برهم خوردن نظم عمومي و قانون مندي در نظام شهري اشاره کرد. در پايتخت هند علاوه بر اينها، گسترش فقر و بيماري و فساد اجتماعي اين شهر را در آستانه يک انفجار اجتماعي قرار داده است.
تغيير کاربري زمين ها طي سال ها باعث از بين رفتن فضاهاي سبز و افزايش آلودگي هوا، بحران کمبود آب آشاميدني، کمبود زمين، ترافيک و در نهايت افزايش بيماري و فقر در اين شهر شده است. همچنين براساس گزارش کميسيون جهاني محيط زيست «برانت لند»، رعايت اصول توسعه پايدار براي حل مشکلات محيطي، اقتصادي و اجتماعي در پايتخت هند ضروري به نظر مي رسد. در حال حاضر ۳۱درصد جمعيت هند در شهرها زندگي مي کنند و ۶۳ درصد فعاليت هاي اقتصادي در شهرها در جريان است. پيش بيني مي شود تا سال۲۰۳۰ بيش از نصف جمعيت هند در شهرها زندگي کنند و اين نياز هند به تغيير ساختار شهرهايش را نشان مي دهد. وزير توسعه شهري هند، دهلي نو را جزو ۲۰ شهر اول هند براي توسعه هوشمند تا سال ۲۰۲۲ اعلام کرد. توسعه شهري هوشمند در هند نه تنها به بقاي شهرها کمک مي کند بلکه باعث پيشرفت کيفيت و رفاه زندگي نيز مي شود. اين برنامه براساس پيشنهادهاي علمي و نظر شهروندان و انتظاراتشان درباره شهر هوشمند پيش مي رود. دولت تصميم دارد ۶/ ۷ ميليارد دلار روي اين شهرها سرمايه گذاري کند و بقيه هزينه را با کمک شرکت هاي خصوصي و ارائه خدمات تامين کند.
سازمان توسعه دهلي، تامين انرژي ۲۴ ساعته، سرعت بالاي ارتباطات، توسعه شبکه حمل و نقل و تامين ۱۰۰ درصد آب را جزو برنامه اصلي شهر هوشمند دهلي ۲۰۲۱ اعلام کرد. کلان شهر دهلي به ۱۵ ناحيه تقسيم شده که دهلي نو در ناحيه ۴ اين برنامه است. هند دستورالعمل اقدامات و تکنولوژي هاي در نظر گرفته خود را به منظور هوشمندسازي شهرهايش در نمايشگاهي که در ۲۱ ارديبهشت سال ۹۵ به نام «شهرهاي هوشمند هند» برگزار مي شود منتشر مي کند.
کاهش سرانه آب سالم در دسترس و بيمار شدن سالانه ۳۸ ميليون نفر به دليل استفاده از آب ناسالم از معضلات جدي کشور هند است. استفاده از سيستم جمع آوري آب باران براي نوشيدن و کشاورزي در کشور پرباران هند بسيار قابل توجه خواهد بود. بازسازي رودخانه ها توسط اتحاديه حفاظت گنگ (نامامي گنگ) و تخصيص بودجه ۳۳۹ ميليون دلاري براي رفع معضل آب و قرارداد «يامونا» بين ژاپن و هند براي پاکسازي رودخانه هاي هند، از مهم ترين اقدامات دولت است که براي فاز ۳ آن در سال۲۰۱۵ بالغ بر ۲۷۶ ميليون دلار هزينه شده است.
افزايش مواد زائد و زباله ها در رودخانه هاي شهر باعث آلوده شدن آب بسياري از رودخانه ها شده که با جداسازي زباله هاي الکتريکي مشکل اصلي حل خواهد شد. زباله هاي الکتريکي يعني دستگاه هاي الکترونيکي مصرف شده و قطعات آنها مانند، تلفن و کامپيوتر، لوح هاي فشرده که حاوي فلزات خطرناکي مانند سرب، کادميوم و جيوه هستند. اين زباله ها در صورت رهاسازي در طبيعت پس از پايان عمر مفيد از خطرناک ترين تخريب کنندگان محيط زيست به شمار مي روند. استفاده از باتري هاي قابل بازگشت، مديريت زباله هاي بيمارستاني و بازيافت زباله هاي الکتريکي از اقداماتي است که دولت در نمايشگاه خود از تکنولوژي آنها رونمايي مي کند. براي جمع آوري فاضلاب نيز شرکت «کيلين اينديا ميژن» از بزرگ ترين شرکت هاي دولتي پاکسازي در هند، قرار است تا سال ۲۰۱۹ تمامي معابر را پاکسازي کند. استفاده از سيستم کنترل آلودگي هوا و حفاظت از محيط زيست، مواد قابل بازگشت و انرژي هاي تجديدپذير در زندگي روزمره، بهينه سازي نيروگاه ها و گسترش شرکت هاي فعال در زمينه محيط زيست از اقدامات دولت است که به کاهش آلودگي هوا و گازهاي سمي کمک مي کند.
ساخت پياده روهاي هوايي، پياده روهاي معمولي، مسيرهاي مخصوص دوچرخه سواري و گسترش پارک هاي تفريحي از برنامه هاي دولت تا سال ۲۰۲۰ است. تجهيزات ايمني و نظارت فرودگاه، فناوري هاي خاص جغرافيايي، قطار با سرعت بالا، راه آهن نانو، تجهيزات زمين بازي و شهربازي از محصولاتي است که در نمايشگاه شهرهاي هوشمند هند در ماه ارديبهشت ارائه خواهند شد. پيش بيني مي شود با توسعه و ساخت خانه هاي مسکوني سبز و داراي تکنولوژي هاي خودکار که در کنسولگري ساختمان سبز هند (IGBC) ثبت مي شوند، صنعت تکنولوژي ساختمان و کنترل سيستم ها تا سال ۲۰۱۹ سه برابر رشد داشته باشد.کنترل هوشمند منزل، ارتباطات بي سيم، سيستم هاي حساس روشنايي، دستگاه هاي هوشمند تنظيم دماي محيط و يکي کردن سيستم گرمايي و انرژي از تکنولوژي هاي خانه هاي هوشمند است.
هند چهارمين بستر بزرگ دنيا براي شرکت هاي نوپا در زمينه ديجيتال و دومين مخابرات بزرگ دنيا را دارد. همچنين يکي از پرسرعت ترين رشد بازار حسگرها در جهان به هند اختصاص دارد و اين کشور قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ رشد مرکب سالانه خود را تا ۲۰ درصد افزايش دهد. ايجاد جامعه اي ديجيتالي و با دانش اقتصادي تا سال ۲۰۱۸ و گسترش استفاده از اينترنت نامحدود مجاني در ساعت هاي خاص براي مشتريان از ديگر اقدامات دولت براي گسترش ارتباطات هوشمند است. دولت الکترونيک يکي از ۹ ستون اصلي پروژه هوشمندسازي است و هند براي راه اندازي دولت الکترونيک با کمبود سيستم کاملي از فناوري اطلاعات و ارتباطات مواجه است. مشارکت دادن شرکت هاي خصوصي براي گسترش منابع و قرار دادن تمام سرويس هاي دولتي در برنامه ملي دولت الکترونيک (NeGP) با همکاري موسسه اطلاعات و الکترونيک و موسسه اصلاحات اداري و شکايات مردمي در سال ۲۰۰۶ آغاز شده است. رشد بازار تجهيزات حفاظتي و امنيت الکترونيکي تا سال ۲۰۱۸ و تبديلش به يکي از ۱۰ کشور برتر در بازار تجهيزات امنيتي تا سال ۲۰۲۰ و تقويت سرمايه گذاري بخش خصوصي از اهداف دولت هند است. کنترل دسترسي ها، سيستم اطفاي حريق، سيستم هشدار سرقت، دوربين هاي مداربسته، تجهيزات ايمني، سيستم هاي امنيتي و پيگيري و سيستم امنيتي خودرو از تجهيزاتي است که در نمايشگاه ياد شده ارائه خواهند شد.
شبکه هاي هوشمند به طور قابل ملاحظه اي تاثيرات مخرب بر محيط زيست را در شبکه تامين الکتريسته کاهش مي دهد. به روز رساني سيستم هاي الکتريسيته و راه اندازي شبکه هوشمند ملي از اقدامات تصويب شده دولت است. شبکه هوشمند ملي، موسسه اي است براي برنامه ريزي، نظارت و اجراي سياست ها و برنامه هاي شبکه هوشمند. جبران کمبود الکتريسيته، جلوگيري از سرقت آن، کاهش و مصرف بهينه انرژي از مزاياي راه اندازي شبکه هوشمند است. همچنين دولت براي به روزرساني سيستم هاي الکتريسيته خود سرمايه گذاري کرده است. مازاد تقاضاي انرژي فرصت خوبي براي تامين الکتريسيته از منابع تجديد پذير فراهم کرده است. درنتيجه جذب سرمايه گذارها براي تامين انرژي از بخش هاي مختلف تا سال ۲۰۱۹ و تبديل شدن به يکي از بزرگ ترين بازارهاي انرژي خورشيدي تا سال ۲۰۲۰ و ايجاد حداقل يک ميليون شغل در ارتباط با اين رشته و سرمايه گذاري براي گسترش سيستم محاسبه انرژي و به روز کردن سيستم هاي توزيع از اهداف دولت هند است.
از اقدامات برنامه ريزي شده دولت هند، ارتقاي سيستم تحصيلي متناسب با قرن ديجيتال از دوره ابتدايي و همگام شدن شهروندان با اين سيستم، برگزاري کلاس هاي آموزشي، مهارتي و تربيت متخصص تا سال ۲۰۲۰ با استخدام رسمي، سياست هاي جديد تحصيلي براي گسترش امکان تحصيل در همه طبقات اجتماعي و ارتقاي سيستم آموزش آنلاين است. تقاضا براي تحصيل آنلاين در دوره ابتدايي و راهنمايي و ارتقا و گسترش تکنولوژي به پيشبرد اين برنامه ها کمک مي کند. دولت همچنين با وضع قوانيني به توسعه و رشد آسان تر توليدات داخلي کمک مي کند. توسعه مهارت ها و تکنولوژي ها، در دسترس بودن امورمالي و عوامل مربوط به رشد بخش هاي توليدي از جمله سياست ها در اين زمينه است. دولت با شعار «توليد در هند» شرکت هاي بين المللي را تشويق به سرمايه گذاري و ايجاد شغل مي کند و با شعار «بي نقص-بي ضرر» توليدات را به سمت همگام بودن با طبيعت و محيط و استفاده از تکنولوژي هاي پاک در توليد پيش مي برد.

نويسنده: بهار فردنيا