پتانسيل ايران براي راه اندازي بوتيك هتل ها

پتانسيل ايران براي راه اندازي بوتيك هتل ها

نويسنده: فرشيد كريمي*

صنعت هتلداري از زيرشاخه هاي اصلي صنعت گردشگري است. يک اصل مهم در اين صنعت ارائه خدمات پذيرايي به ميهمانان متناسب با نياز آنان است تا علاوه بر شرايط مناسب اقامت، تجربه اي متفاوت از حضور در يک مکان اقامتي خاص نيز براي آنان حاصل شود. در اين صنعت، رضايت مشتري مهم ترين سلاح رقابتي به منظور سودآوري است و در اين راستا بسياري از صاحبان هتل ها با به کارگيري شيوه هاي متفاوت طراحي داخلي و طراحي خدمات سعي مي کنند زمينه تجربه حضوري متفاوت را براي مشتريان خود فراهم کنند؛ اين رويکرد منجر به پديدآمدن هتل هايي متفاوت با نام «بوتيک هتل» در سراسر جهان شده است. بوتيک هتل ها خود به انواع هتل هاي تاريخي- فرهنگي، هتل هاي طبيعي و هتل هاي لوکس تقسيم مي شوند. کشورمان ايران از قطب هاي گردشگري فرهنگي به شمار مي رود و گردشگري آن نيز در درجه اول رويکرد فرهنگي دارد؛ به عبارتي گردشگران با هدف بهره مندي از خدمات لوکس به ايران سفر نمي کنند، بلکه مي آيند تا با تاريخ و فرهنگ کشورمان آشنا شوند. اما از آنجا که بخش عمده بازديدها به بازديد از اماکن شاخص معماري ايران مربوط مي شوند، فرصت چنداني براي آشنايي با ظرفيت هاي مرتبط با فرهنگ مردم کشورمان ميسر نخواهد بود؛ موضوعي که مي تواند براي برخي گردشگران به اندازه بازديد از آثار معماري، جذابيت داشته باشد و بخواهند اين دو را در کنار هم تجربه کنند. از اين رو شايد راه اندازي انواع بوتيک هتل ها با رويکرد تاريخي – فرهنگي در بناهاي بازمانده از چند سده اخير همچون خانه ها و کاروانسراها و البته با نگاه به فرهنگ مردم کشورمان، راهکار مناسبي براي پاسخگويي به اين نياز گردشگران باشد.

تبديل خانه هاي تاريخي به بوتيک هتل
بسياري از شهرهاي کشورمان از ظرفيت مناسبي براي راه اندازي بوتيک هتل هايي با رويکرد تاريخي- فرهنگي برخوردارند؛ براي نمونه تهران به عنوان پايتخت دوره قاجار مي تواند مکان مناسبي براي اجرايي کردن اين الگو و راه اندازي « بوتيک هتل قاجاري» باشد؛ چراکه خانه هاي تاريخي به جا مانده از اين دوره در تهران، از ظرفيت تبديل به اقامتگاه هاي کوچک اما بهره مند از تمامي عناصر معماري و فرهنگي زندگي مردمان دوره قاجار برخوردارند. اين عناصر فرهنگي مي توانند در معماري و تزئينات بنا، آرايش و چيدمان اتاق ها، نوع پوشش کارکنان هتل، تهيه خوراک هاي آن دوره با استناد به آشپزي نامه هاي بازمانده، سرو غذا به شيوه مرسوم در ميان مردمان آن دوره و حتي آداب غذا خوردن آنان تجلي پيدا کنند.
همچنين نمونه مشابه اين هتل ها را مي توان در ديگر شهرها و متناسب با دوره هاي پررنگ تاريخي هر شهر ايجاد کرد؛ براي مثال «بوتيک هتل زنديه» در شيراز يا «بوتيک هتل صفويه» در اصفهان. حتي بسياري از شهرهاي کشورمان نيز از ظرفيت راه اندازي بوتيک هتل هاي باستاني برخوردارند که تجربه زندگي انسان هاي عصر باستان را مي توان با شيوه اي مدرن تر و در مکان هايي خارج از حريم و محوطه سايت هاي باستاني براي گردشگران علاقه مند فراهم آورد و امکان تجربه حضور در محيطي متفاوت و توام با آموزش و فراگيري را براي آنان ممکن ساخت. موسيقي، پوشاک سنتي ايراني، سبک زندگي ايلات و عشاير، همه و همه سوژه هاي مناسبي براي طراحي يک بوتيک هتل به شمار مي روند که مي توانند با خارج کردن يک هتل از کارکرد صرفا اقامتي، رويکردي تاريخي – فرهنگي به آن ببخشند و ميزبان علاقه مندان خود باشند.

*کارشناس ارشد گردشگري و هتلداري