چهار فصل خاكستري فلز سرخ روند فراز و فرودهاي قيمت مس را بررسي كرد

چهار فصل خاكستري فلز سرخ روند فراز و فرودهاي قيمت مس را بررسي كرد

قيمت مس و ساير فلزات پايه طي يک سال گذشته افت و خيزهاي زيادي را تجربه کرده است، بررسي ها نشان مي دهد که بهاي تمامي فلزات رنگي به ويژه فلز سرخ طي يک سال اخير در کنار بحران اقتصادي جهان و شرايط رکودي به شدت تحت تاثير کاهش قيمت نفت جهاني قرار گرفته که اين امر موجب کاهش بيش از ۲۹درصدي قيمت اين فلز در بازارهاي جهاني و افت ۱۹درصدي بهاي آن در بورس کالاي ايران شده است.
طي يک سال گذشته بهاي اکثر فلزات اساسي با ريزش پي در پي نفت خام در بازارهاي جهاني و با تاثير پذيري از بهاي اين محصولات در بورس فلزات لندن روند نزولي در پيش گرفت، اين در شرايطي است که در اين ميان مس و آلومينيوم در بازار داخلي تغيير بيشتري را به ويژه در دو فصل پاييز و زمستان نسبت به ساير فلزات اساسي تجربه کردند. معاملات يک سال اخير بازار اين دو فلز اساسي نشان مي دهد که اين فلزات تقريبا نوسانات اندکي را طي اين مدت تجربه کرده اند، البته اين در حالي است که روند معاملات اين محصولات، هم در بورس کالاي ايران و هم در بازار آزاد در بهار و تابستان سال ۹۴ منطقي تر از نيمه دوم سال بوده است، به طوري که نوسان هاي منطقي جاي خود را به افت و خيز قيمت ها داد. از طرفي نيز طي مدت مذکور يکي از مهم ترين تحولات بورس کالادر بخش محصولات صنعتي به خصوص براي فلز سرخ و فلز نقره اي همچون مس رخ داد که آن هم تغييرات قيمتي بازار جهاني اين فلزات و تاثير آن بر روش قيمت گذاري آنها بود.
بهاي فلز سرخ از ابتداي سال گذشته با فرمول ثابتي که از ميانگين نرخ اين فلز در بورس لندن بهره مي برد، تعيين مي شد، از دو سال گذشته سه فرمول قيمتي متفاوت را تجربه کرده است. با اين حال در اين ميان در سال گذشته مس تنها به تغييرات قيمتي در بورس جهاني لندن و نرخ ارز چشم دوخته است. طي اين مدت تقاضا در بازار اين فلز به ميزان قابل توجهي کاهش يافت، به طوري كه بازار آزاد محصولات مسي پس از شروع معاملات در ابتداي سال تقاضاي زيادي را تجربه نکردند آن هم در شرايطي که فروشنده اي در بازار اين محصولات وجود نداشت و فروشندگان به بهانه هاي مختلف از فروش محصولات خود سر باز مي زدند.
از طرفي معاملات مس در بورس کالانيز طي اين مدت روزهاي پرالتهابي را به دليل روند متفاوت قيمت هاي داخلي و جهاني تجربه كرد، بر همين اساس تقاضا به ميزان قابل ملاحظه اي نسبت به سال گذشته افت کرد، به طوري که عملکرد معاملات مس در يک سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ نشان مي دهد که حجم معاملات ۱۷ درصد افت کرده است، به طوري که حجم معاملات سال ۹۳ از ۳۷۲ هزار و ۳۹۷ تن به ۳۰۵ هزار و ۸۴۰ تن در سال ۹۴ رسيده بود. اين در شرايطي است که حجم تقاضا نيز طي مدت مذکور با روند نزولي رو به رو شد و از ۳۷۷ هزار و ۵۵۲ تن در سال ۹۳ به ۳۱۲ هزار و ۷۱۵ تن در سال ۹۴ کاهش يافته است که اين ميزان بيانگر افت ۱۷ درصدي ميزان تقاضا است.
اين شرايط براي آلومينيوم نيز وجود داشت، تقاضا براي اين فلز نقره اي در بورس کالاي ايران به ميزان قابل ملاحظه اي نسبت به سال ۹۳ افت کرد، به طوري که عملکرد معاملات اين محصول در سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ نشان مي دهد که حجم معاملات طي سال گذشته۱۳ درصد افت کرده است، به طوري که حجم معاملات از ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ تن در سال ۹۳ به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تن در سال ۹۴ رسيده بود. اين در شرايطي است که حجم تقاضا نيز طي مدت مذکور با روند نزولي رو به رو شد و از ۴۶۶ هزار و ۲۰۰ تن در سال ۹۳ به ۲۱۹ هزار و ۹۷۰ تن در سال ۹۴ کاهش يافته است که اين ميزان بيانگر افت ۵۲درصدي ميزان تقاضا است. بسياري از کارشناسان کاهش قيمت نفت را عامل مهم و اساسي در روند نزولي فلزات اساسي به ويژه اين دو فلز عنوان کرده اند و به عقيده آنها نيز دليل اصلي اين وابستگي قيمتي به طلاي سياه به اين خاطر است که درصد زيادي از سوخت مصرفي توليد فلزات پايه را تشکيل مي دهد. بر همين اساس کاهش قيمت نفت را مي توان عامل اصلي افت قيمت تمام شده اين محصولات دانست، زيرا هزينه استخراج و فرآوري و مخصوصا هزينه حمل و نقل زميني و دريايي را شديدا کاهش مي دهد.
بر اساس اطلاعات موجود افت بهاي نفت در يک سال گذشته دو اثر مهم بر روند قيمتي فلزات اساسي به ويژه مس داشته است که يکي تاثير زياد طلاي سياه بر قيمت تمام شده اين فلز بوده و ديگري اثر رواني و انتظاري بوده که کاهش سطح تقاضا را در اين بازارها به دنبال داشته است. از سوي ديگر انتشار اخباري مبني بر کاهش رشد اقتصادي در ژاپن و چين و افت فعاليت هاي صنعتي در اين دو کشور در کنار برخي نگراني ها در کشورهاي حوزه يورو نگراني هاي بسياري را نسبت به کاهش توليدات صنعتي در بخش عمده اي از کشورهاي بزرگ ايجاد کرده است. اين موضوع طي چند ماه اخير با افت ارزش سهام در بازار چين، کاهش مصنوعي ارزش يوآن در برابر دلار و افت سطح تقاضا در اين کشور تشديد شده است. در حال حاضر بنا به تعريف، عملابازارهاي فلزات اساسي از جمله مس در هر دو بخش داخلي و جهاني در شرايط رکود قرار دارد.
بررسي دو اثر در بازار فلزات پايه نشان مي دهد که تحت تاثير اين دو عامل يعني رکود چين و تداوم تاثير آن در بازارهاي کالايي و همچنين افت مداوم قيمت نفت بازار متاثر خواهد شد. بر اساس اين تحليل، بهاي طلاي سياه احتمالاريزش بيشتري را تجربه کند، بنابراين انتظار مي رود فلز سرخ همچنان به روند نزولي خود ادامه دهد و حتي تا پايان سال جاري ميلادي مرز ۴ هزار دلاري خود را بشکند. در حال حاضر اين فلز بعد از يک ماه سکون در مرز ۵هزار دلاري مجددا از هفته گذشته به کانال ۴ هزار دلاري خود بازگشته است که اين موضوع مي تواند تاثير بسزايي بر کاهش قيمت مس داخلي در ابتداي سال جاري بگذارد. اين در شرايطي است که به عقيده برخي ديگر از کارشناسان کاهش بيش از حد بهاي اين فلز با توجه به اشتهاي بالاي چين براي خريد هاي انباري در قيمت هاي پايين مي تواند انگيزه خريداران را در ميان مدت افزايش دهد. به اين ترتيب گزينه افزايش قيمت در ميان مدت منتفي نيست. کارشناسان بازارهاي جهاني نيز در رابطه با اين موضوع معتقدند حتي اگر در ميان مدت رشد اقتصادي در چين يک واحد درصد ديگر کاهش يابد همچنان اين کشور پيشران مصرف در بازارهاي کالايي محسوب مي شود و نبايد از ياد ببريم که لنگر اقتصاد چين است، اگرچه مرز ۴هزار دلاري براي مس يک مرز رواني مهم به حساب مي آيد که البته از ثبات بالايي نيز برخوردار نبوده، اما اين مرز رواني با توجه به مازاد عرضه اي که در شرايط کنوني افزون بر تقاضاي بازار ديده مي شود افق جديد را فرا روي اين بازار قرار خواهد داد.

چشم انداز بلندمدت براي فلز سرخ در بازارهاي جهاني
طي سال هاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ موجودي مس از تقاضاي آن فراتر رفته و احتمالااين وضعيت براي سال هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ باقي بماند که در اين صورت رشد ايده آلي براي قيمت مس وجود نخواهد داشت. از طرفي نيز هزينه فعاليت هاي اين بخش افزايش پيدا کرده و عيار معدني رو به کاهش بوده و همچنان نيز خواهد بود و افت موجودي مس در شرايطي که به رکورد تاريخي خود نزديک شده، از بازگشت قيمت ها به کاهش هايي مانند سال ۲۰۰۴ جلوگيري مي کند. همچنين بنابر بررسي هاي موجود، اتفاقاتي که در اين بين در عرصه جهاني فلزات پايه رقم مي خورد مي تواند با تضعيف سود شرکت هاي معدني، اقتصاد بسياري از کشورهاي مبتني بر توليد و صادرات مواد معدني را تحت تاثير خود قرار دهد. در کشور ما نيز سهام شرکت هاي مسي روند کاهشي را در بازار سهام تجربه مي کنند.

عوامل تاثير گذار بر روند قيمت مس داخلي در سال جاري
در بازار داخل نيز معاملات بازار مس در شرايط متعادلي قرار ندارد. قيمت مس در بورس کالاي ايران افت زيادي را تجربه کرده است. در بازار آزاد نيز تقريبا شاهد ريزشي به همين ميزان بوده ايم، به طوري که در حال حاضر اين فلز سرخ در بازار آزاد با نرخ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کيلو به فروش مي رسد، اين در شرايطي است که در سه ماه گذشته مس حوالي ۱۸ هزار تومان در بازار آزاد به فروش مي رسيد. بر اساس گفته کارشناسان اين کاهش نرخ در بازار داخل تحت تاثير دو موضوع بوده و هست، موضوع اول افت تقاضا است که به دليل رکود بخش هاي توليدي در بيش از دو سال اخير بازارهاي کالايي را متاثر ساخته است و مساله دوم افت ذاتي ارزش اين کالاها بوده که دليل آن ريزش قيمت هاي جهاني در کنار ثبات نسبي نرخ ارز است که به نظر مي رسد اين روند تا ۲ ماه ابتدايي سال ۹۵ نيز ادامه داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان با توجه به اينکه ايران يکي از بزرگ ترين فروشندگان مس در جهان است اگر روند کاهش قيمت اين فلز در سال جاري نيز ادامه داشته باشد، تاثيرات منفي خود را در اقتصاد کشور و درآمدهاي دولت خواهد گذاشت که اين موضوع بعد از کاهش درآمدهاي نفتي در ماه هاي آتي اقتصاد کشور را بيش از پيش تحت فشار قرار خواهد داد.نويسنده: سحر نمايشي